Zuidwest in 2016

De nadruk in 2016 voor Zuidwest lag op de sociale projecten. Samen met bewoners en professionele partners uit de wijk zijn er verschillende projecten georganiseerd. De belangrijkste projecten van 2016 staan hieronder beschreven. Ook is Harry Bos per november met pensioen gegaan en heeft hij het stokje aan Ingrid Blokland doorgegeven. Zij gaat nu met veel enthousiasme verder om Zuidwest nader vorm te geven!

 

Welzijn op Recept
Het idee achter Welzijn op Recept is om in vroeg stadium klachten van cliënten te signaleren en dmv Welzijnsarrangementen de cliënten te begeleiden. Als het soms niet meezit of het is moeilijk om zelf het leven weer positief te draaien, kan met behulp van de huisarts of welzijnscoach bekeken worden welk ‘recept’  bij de cliënt past en wordt hieraan gewerkt.  Zo kan het leven weer een positieve draai krijgen!  De zes thema’s die er voor de activiteiten zijn: Natuur, Lichaam en Geest, Ontdekken en Doen, Bewegen met plezier, Kunst en Cultuur en Smakelijke ontmoetingen.

 

Konnekt en de buurthuiskamer
Begin 2016 is de buurthuiskamer geopend; er worden diverse sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd. De meeste activiteiten worden druk bezocht, waardoor er soms zelfs sprake is van ruimtetekort. Ook dit jaar is de succesvolle ‘Maximale kerst voor minima’ georganiseerd!

 

Placemaking Schaduwgras
Samen met omwonenden is er gebrainstormd en een speelplek ontwikkeld. Naast de fysieke bijdrage heeft het project ook bijgedragen aan het versterken van de sociale netwerken in Zuidwest. De bewoners voelen zich verantwoordelijk en zorgen er voor dat de speelplek schoon, heel en veilig blijft.

 

Aanjager  buurtnetwerken en sociaal groen
Creatief Beheer is in 2016 in gesprek gegaan met bewoners over het grasveld bij wijkcentrum de Kreek. Dit heeft geleid tot een aangeklede tuin waarbij een vaste groep vrijwilligers betrokken is.

 

 

Updated: 28 februari 2017 — 11:31
Spijkenisse Zuidwest © 2014 Panart - Een wordpress website laten maken Frontier Theme