Wijkontwikkeling van Zuidwest gaat door

De wijken De Akkers, Vogelenzang-Zuid en Vriesland krijgen ook 2018 extra aandacht van het gemeentebestuur dat in samenwerking met de drie woningcorporaties in wijken wil blijven investeren. Dat is de uitkomst van de evaluatie van het WijkOnwikkelingsPlan (WOP) van afgelopen jaar. De resultaten van de diverse projecten geven daar volgens het college van B&W alle aanleiding toe.

 

Samenwerking
De partners in het gebied werkten in de afgelopen vijf jaar vooral samen op het gebied van groen en inrichting van de woonomgeving. De laatste twee jaar is het accent verschoven naar de sociaal-economische aspecten in de genoemde wijken. Zo hebben de projecten Welzijn op recept, de Vlindertuin, het project Samen Vooruit Kijken, het Buurtrestaurant en de Buurthuiskamer van Konnekt hun intrede gedaan en heeft het sociaal welzijn van de inwoners meer aandacht gekregen. Wethouder Jan Willem Mijnans is de partners dankbaar voor hun inzet: “Zo’n grote opgave kun je als gemeente niet alleen volbrengen. Daar heb je diverse partners bij nodig. Het is geweldig om te merken dat die ook enthousiast zijn om met elkaar de schouders er onder te zetten en de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale structuur in dit gebied van Nissewaard te verbeteren waar we dat kunnen.”

 

Peiling onder inwoners
Individuele inwoners die bij verschillende activiteiten in Zuidwest zijn betrokkenen, zijn positief over de resultaten, zo blijkt uit een peiling onder bewoners. Op wijkniveau zijn echter nog niet altijd de verbeteringen direct zichtbaar. Dat is wel het geval bij projecten en individuele inwoners. Bovendien zijn sociaal-economische ontwikkelingen vaak moeilijk in de openbare ruimte te zien. Vier jaar lijkt dan ook een relatief korte periode om op grote schaal verandering te weeg te brengen. Uit een peiling onder de  bewoners blijkt ook dat een beperkte groep mensen uit Zuidwest daadwerkelijk betrokken is bij de activiteiten. Deze groep is echter wel echt actief en is de afgelopen jaren gestaag gegroeid tot een netwerk van circa 50 professionele en vrijwillige sleutelfiguren. Acties om die groep uit te breiden is een aandachtspunt voor het komende jaar.

 

Model voor Thuis in de Wijk
Het concept van Zuidwest om mensen meer te betrekken bij hun eigen woon- en leefomgeving staat model voor Thuis in de Wijk. In dat project werken diverse zorgorganisaties in de wijk samen om het welzijn van inwoners te verbeteren. Dat is in principe breder dan goede zorg verlenen. Daarom wordt er in 2018 een relatie gelegd met andere diensten van de gemeente Nissewaard, zoals Stadsbeheer en Wonen. De ervaringen die in Zuidwest zijn opgedaan met woningcorporaties, vrijwilligers en initiatieven vanuit de inwoners kunnen in 2018 in het project Thuis in de Wijk goed worden gebruikt.

Updated: 29 december 2017 — 11:25
Spijkenisse Zuidwest © 2014 Panart - Een wordpress website laten maken Frontier Theme